Els nostres serveis

Danys Materials i Pèrdua de Beneficis
L'assegurança de Danys Materials, en les seves diverses modalitats, cobreix, d'acord amb les garanties contractades, els danys soferts en els actius: edificis, instal·lacions, mobiliari, existències, etc.
L'assegurança de Pèrdua de Beneficis, té l'objectiu de deixar a l'empresa en la mateixa situació econòmica que hagués obtingut de no ocórrer el sinistre de Danys Materials.
Responsabilitat Civil
Pòlisses d'assegurança amb l'objectiu de cobrir el risc derivat de l'activitat que desenvolupa una empresa i el mal que pugui patir un tercer a conseqüència d'aquesta activitat.
RC de Directius i Administradors (D&O)
Pòlissa que té com a objectiu garantir el pagament de les indemnitzacions per Responsabilitat Civil que, a nivell personal, li pugui ser exigida als Consellers i Alts Càrrecs de les empreses en l'acompliment de les seves funcions.
Responsabilitat Mediambiental
Cobreix a l'assegurat per danys personals, materials i consecutius (segons quedin definits en els condicionants de les pòlisses) causats a un tercer per contaminació accidental d'acord amb la Legislació Vigent.
Ciberseguretat
Pòlissa que cobreix les pèrdues econòmiques derivades d'un ciber atac. Aquest tipus de riscos sorgeixen a conseqüència de l'aplicació de les noves tecnologies en qualsevol empresa com ara robatori o errors en les unitats d'emmagatzematge de dades, atac a la web corporativa, robatori d'identitat, modificació de continguts web, etc.
RC. Professional
És l'obligació que té una empresa de fer front a les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol reclamació de Responsabilitat Civil, pels Danys Patrimonials causats a un tercer per errors, omissions o faltes professionals comeses en l'acompliment de l'activitat professional descrita a la pòlissa.
Flotes de Vehicles
Garanteix la cobertura dels danys produïts a tercers a conseqüència de la circulació de cadascun dels vehicles integrants d'una flota.
Previsió Social
Vida Risc Col·lectiu: Segur subscrit per l'empresa que cobreix, principalment, els riscos de mort, invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial i invalidesa professional.

Salut Col·lectiu: Pòlissa dissenyada específicament per a un col·lectiu o grup amb un vincle comú, principalment per a empreses. Cobreix l'assistència sanitària i disposa de diferents cobertures, segons el que es contracti.
Transports
Pòlissa que cobreix els danys produïts a les mercaderies transportades.
Oficines i comerços
Assegurança que cobreix tot el que el negoci necessita per a garantir el seu funcionament davant qualsevol eventualitat. Danys als béns, Responsabilitat Civil, paralització del negoci, etc.
Risc Construcció
L'assegurança de Tot Risc Construcció ofereix una protecció integral i completa durant totes les fases d'un projecte de construcció. Comprèn una àmplia gamma de possibles riscos i esdeveniments imprevistos que podrien afectar l'obra.
Danys Materials i Pèrdua de Beneficis
L'assegurança de Danys Materials, en les seves diverses modalitats, cobreix, d'acord amb les garanties contractades, els danys soferts en els actius: edificis, instal·lacions, mobiliari, existències, etc.
L'assegurança de Pèrdua de Beneficis, té l'objectiu de deixar a l'empresa en la mateixa situació econòmica que hagués obtingut de no ocórrer el sinistre de Danys Materials.
Responsabilitat Civil
Pòlisses d'assegurança amb l'objectiu de cobrir el risc derivat de l'activitat que desenvolupa una empresa i el mal que pugui patir un tercer a conseqüència d'aquesta activitat.
RC de Directius i Administradors (D&O)
Pòlissa que té com a objectiu garantir el pagament de les indemnitzacions per Responsabilitat Civil que, a nivell personal, li pugui ser exigida als Consellers i Alts Càrrecs de les empreses en l'acompliment de les seves funcions.
Responsabilitat Mediambiental
Cobreix a l'assegurat per danys personals, materials i consecutius (segons quedin definits en els condicionants de les pòlisses) causats a un tercer per contaminació accidental d'acord amb la Legislació Vigent.
Ciberseguretat
Pòlissa que cobreix les pèrdues econòmiques derivades d'un ciber atac. Aquest tipus de riscos sorgeixen a conseqüència de l'aplicació de les noves tecnologies en qualsevol empresa com ara robatori o errors en les unitats d'emmagatzematge de dades, atac a la web corporativa, robatori d'identitat, modificació de continguts web, etc.
RC. Professional
És l'obligació que té una empresa de fer front a les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol reclamació de Responsabilitat Civil, pels Danys Patrimonials causats a un tercer per errors, omissions o faltes professionals comeses en l'acompliment de l'activitat professional descrita a la pòlissa.
Flotes de Vehicles
Garanteix la cobertura dels danys produïts a tercers a conseqüència de la circulació de cadascun dels vehicles integrants d'una flota.
Previsió Social
Vida Risc Col·lectiu: Segur subscrit per l'empresa que cobreix, principalment, els riscos de mort, invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial i invalidesa professional.

Salut Col·lectiu: Pòlissa dissenyada específicament per a un col·lectiu o grup amb un vincle comú, principalment per a empreses. Cobreix l'assistència sanitària i disposa de diferents cobertures, segons el que es contracti.
Transports
Pòlissa que cobreix els danys produïts a les mercaderies transportades.
Oficines i comerços
Assegurança que cobreix tot el que el negoci necessita per a garantir el seu funcionament davant qualsevol eventualitat. Danys als béns, Responsabilitat Civil, paralització del negoci, etc.
Risc Construcció
L'assegurança de Tot Risc Construcció ofereix una protecció integral i completa durant totes les fases d'un projecte de construcció. Comprèn una àmplia gamma de possibles riscos i esdeveniments imprevistos que podrien afectar l'obra.

Més que un soci

Volem ser el teu nou soci, ja siguis una PIME o una empresa consolidada a punt de fer el salt. Ja sabràs que tenir grans professionals a l'equip no falla. Nosaltres gestionem els riscos associats a l'activitat de la teva empresa perquè tu puguis dedicar-te al que importa: fer-la créixer sense pensar “i si…?”

En què podem ajudar-te?