Conceptes i cobertures de l’assegurança d’embarcacions de recreo

Seguro embarcaciones de recreo

Tabla de contenidos

Coneixes els elements que abasta una protecció d’aquest tipus i com pot aportar seguretat i calma a les travessies marítimes?

A Ambler, explorem tots els punts clau d’aquest important concepte, així com els conceptes bàsics per comprendre el seu funcionament i avantatges. A més, expliquem com seleccionar la cobertura adequada depenent del tipus d’embarcació. Comencem!

 

 

 

Concepte d’embarcació de recreo

Comencem per entendre a què ens referim quan parlem d’embarcacions de recreo. Segons l’article 2.1 del RD 1434/1999, són aquelles de tot tipus, amb independència del mitjà de propulsió, que tinguin una eslora de casc entre 2.5 i 24 metres, projectades i destinades per a fins recreatius i esportius, i que no transportin més de 12 passatgers. Aquesta definició queda corroborada pel Reial decret 98/2016.

 

Així mateix, es disposa que les embarcacions estrangeres que naveguin en aigües espanyoles han de complir amb els mateixos requisits d’assegurança de responsabilitat civil que les naus nacionals. Això assegura la cobertura de totes les embarcacions que transiten per la zona econòmica exclusiva, zona contigua, mar territorial o aigües interiors del país. Amb aquesta mesura es pretén garantir un nivell uniforme de protecció i responsabilitat per a totes les embarcacions que operen en aigües espanyoles, independentment de la seva bandera.

 

Però això no és tot. A més, les embarcacions estrangeres han de demostrar la subscripció o tinença d’aquesta assegurança abans d’operar en aigües espanyoles. El rebut o justificant de prima amb mencions addicionals s’accepta com a prova suficient de l’existència de la garantia.

 

Control i inspecció

Llavors, com es garanteix que tothom tingui una assegurança d’embarcacions de recreo? Les autoritats portuàries i marítimes realitzen inspeccions regulars per verificar que totes les naus, tant nacionals com estrangeres, tinguin la cobertura d’assegurança necessària. S’encarreguen de comprovar i revisar documents i validar l’existència de l’assegurança de responsabilitat civil.

 

Un punt que no podem passar per alt és que, en cas d’incompliment, s’apliquen sancions específiques recollides en la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

 

Aquestes penalitats poden incloure multes i la prohibició de navegar en aigües espanyoles fins que es compleixin els requisits d’assegurança. El més greu per a les embarcacions estrangeres és que la falta d’assegurament adequat pot resultar en la denegació d’entrada o en l’ordre d’abandonar les aigües espanyoles.

 

Sumat a aquestes regulacions i inspeccions, la coordinació internacional juga un paper important. Es busca la cooperació amb les autoritats marítimes d’altres països per garantir que les embarcacions que entrin en aigües espanyoles ja compleixin amb els requisits d’assegurança. Això es pot aconseguir mitjançant acords bilaterals i l’harmonització de normes a nivell internacional.

 

 

Assegurança de responsabilitat civil per a embarcacions de recreo

En el cas de les empreses navilieres, estan obligades per múltiples normatives nacionals i internacionals a assegurar la seva responsabilitat civil. Per contra, les embarcacions de recreo o esportives no sempre tenen garantida aquesta cobertura. Però, per què això és així?

 

A causa de la naturalesa recreativa i no comercial d’aquests vaixells, s’ha generat un buit regulatori, on els propietaris d’aquestes naus no sempre compten amb una assegurança d’embarcacions de recreo que els cobreixi completament en cas d’un accident que causi danys a tercers. Això ha suposat un problema per l’increment de l’activitat nàutica recreativa en les últimes dècades, cosa que augmenta el risc d’incidents en aigües compartides per embarcacions comercials i de recreo.

 

 

Quina és la importància de l’assegurança de responsabilitat civil?

És important entendre que l’assegurança de responsabilitat civil és essencial per garantir la protecció de tercers perjudicats en incidents relacionats amb la navegació d’embarcacions de recreo o esportives. Però, què cobreix exactament aquesta assegurança? Protegeix contra danys i perjudicis que puguin causar aquestes embarcacions, i així brinda seguretat jurídica i financera tant als propietaris com als navegants.

 

Llavors, sabent que és de vital importància per a la navegació, passem a detallar les cobertures que hem de tenir ja que estan contemplades en la responsabilitat civil marítima obligatòria:

 

Danys propis

Aquest apartat cobreix desperfectes en l’embarcació durant la navegació, amarratge, fondeig, drassana o trasllat. Per exemple, danys causats per col·lisions, mal temps, errors en l’amarratge, accidents durant el fondeig o durant el transport de l’embarcació.

 

Efectes personals

Protegeix contra la pèrdua o robatori d’objectes personals a l’embarcació, havent declarat prèviament el seu valor. Per exemple, equips electrònics, joies, o documents importants. 

 

Accidents d’ocupants

En cas que els ocupants de la nau pateixin danys, aquest apartat és crucial per cobrir les despeses mèdiques i indemnitzacions, per exemple, tractaments mèdics, hospitalització, rehabilitació, i compensacions per incapacitat temporal o permanent.

 

Reclamació de danys

Els costos legals associats amb la reclamació de danys queden coberts per l’assegurança, per exemple, honoraris d’advocats, costes judicials i altres despeses legals necessàries per a la defensa dels interessos de l’assegurat. 

 

Pèrdua total de l’embarcació

En tal cas, es procedeix a una indemnització pel valor real de l’embarcació, i s’inclou la remoció de restes en cas de naufragi.

 

Assistència nàutica

A més de les cobertures bàsiques de tota assegurança d’embarcacions de recreo que les companyies ofereixen, hi ha altres proteccions addicionals que poden resultar interessants per a molts navegants i ser una major font de tranquil·litat. Una d’elles és l’assistència nàutica, per salvaguardar tant la integritat de l’embarcació com la seguretat dels seus ocupants.

 

En cas d’accident, s’activa aquesta assistència que cobreix davant danys personals dels ocupants, així com altres eventualitats específiques.

 

Tanmateix, és important destacar que aquesta protecció sol tenir un límit econòmic, que oscil·la entre 3000 € i 6000 €. Abans de contractar-la, hem de considerar alguns punts clau:

 

Tipus d’embarcació

El cost de l’assistència es veu afectat per la mida i antiguitat de la nau. En molts casos, el cost per hora de remolc és de 350 € per a vaixells menors de 20 metres i 750 € per als de major eslora.

 

Zona de navegació

La ruta que s’elegeix és un factor clau en aquest tipus de cobertura ja que la proximitat a la costa pot afectar l’abast de l’assistència nàutica disponible.

 

Condicions climàtiques

Navegar per aigües turbulentes o per mars calms no és el mateix. La capacitat de remolcar l’embarcació de manera segura afecta completament a l’assegurança que es pagui. 

 

Calendari de navegació

Viure el mar durant tot l’any és una experiència increïble, però amb ella augmenta el preu de la pòlissa que paguem. Per això, hem d’obtenir una protecció adequada que ens protegeixi tots els mesos de l’any. Aquest tipus de pòlissa supera els €6000.

 

Garantia de tranquil·litat

Hem vist que tenir una assegurança d’embarcacions de recreo és fonamental per garantir una navegació segura. Amb ell, estem assegurant no només la nostra embarcació, sinó també la seguretat integral de tots els ocupants i de tercers. Sabies la seva importància?

A Ambler, som experts en assessorar a les persones i empreses per ajudar-los a gestionar el risc perquè la tranquil·litat és per a nosaltres una prioritat. Si estàs pensant en contractar una assegurança de responsabilitat civil, posa’t en contacte amb nosaltres perquè puguem ajudar-te. 

Conoce los seguros imprescindibles para tu empresa:

Suscríbete para estar al día de todas las novedades
Te puede interesar...
Consulta
Síguenos en
Suscríbete para estar al día
de todas las novedades